☎ VAD RINGER NI FÖR NÄR DET FINNS E-MAIL? ÄR NI NÅN SORTS BÖG ELLER? ☎
(och det finns även IRC!)
☎ Kom för övrigt ihåg, att en telefonering alltid åsamkar mottagaren större besvär än ett skriftligt meddelande. ☎
har någon ringt dig i onödan? kolla vem det var via www.vemringde.se